Coronacrisis - Huurkortingsregeling

Vrijdag 21 mei 2021

De gemeente Utrecht is trots op haar creatieve broedplaatsen. Met hun diversiteit aan creatieve ondernemers en makers zijn de broedplaatsen van grote waarde voor het culturele klimaat in de stad. Op 6 april 2021 lanceerde de gemeente een steunpakket dat erop gericht is kunst en cultuur beter en sterker uit de corona crisis te laten verrijzen.

Als onderdeel van het steunpakket is een huurkortingsregeling uitgewerkt voor huurders die door corona omzetverlies hebben geleden. Zij kunnen via de regeling een korting op de huur aanvragen. De gemeente hoopt dat met deze regeling de creatieve makers in onze broedplaatsen hun werk voort kunnen zetten en de hoge kwaliteit van die broedplaatsen behouden blijft.

De huurkortingsregeling geldt voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 (6 maanden) en DePlaatsmaker is gevraagd deze uit te voeren voor haar eigen huurders.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurkorting: 

• je bent werkzaam in de culturele of creatieve sector;
• je hebt een huurcontract op jouw naam;
• je kunt aantonen dat je door corona in het eerste halfjaar van 2021 minder inkomsten hebt gehad dan (op basis van jouw omzet in het jaar 2019) zou mogen worden verwacht;
• je stuurt de aanvraag uiterlijk 31 juli 2021 retour.

Het percentage huurkorting wordt bepaald op basis van de gederfde omzet in 2021 ten opzichte van het referentiejaar 2019.

Voor het berekenen van de korting geldt de volgende staffel:

Omzetverlies            huurkorting

minder dan 30%      geen huurkorting

30% tot 50%            30% huurkorting

50% tot 70%            40% huurkorting

meer dan 70%         50% huurkorting

De ‘normale’ omzet moet je kunnen onderbouwen met een inkomstenaangifte (of jaarrekening) over 2019.
De huurkorting wordt zonder btw berekend over de kale huur, exclusief servicekosten.

Hoe vraag je de huurkorting aan
Denk je dat je omzetverlies in het eerste halfjaar 2021 meer is geweest dan 30%, vul dan bijgaand formulier Aanvraag huurkorting in. Je ontdekt dan op eenvoudige wijze wat jouw voorlopige huurkorting over het eerste halfjaar 2021 kan zijn.

Kom je in aanmerking voor korting? 
Stuur dan het bestand uiterlijk 31 juli 2021 naar ons terug, samen met je aangifte inkomstenbelasting 2019 of de jaarrekening 2019.

Let op: er zijn twee versies van het bestand, een voor stichtingen/ondernemingen en een voor zzp’ers (voor iedereen die geen stichting/onderneming vormt).

Wij beoordelen je aanvraag en als blijkt dat je recht hebt op een korting wordt de korting voorlopig vastgesteld en krijg je dat bedrag uitbetaald (of wordt het verrekend met openstaande posten). De definitieve vaststelling van de korting volgt in 2022.

Definitieve vaststelling huurkorting
In 2022 ontvang je het formulier Vaststelling huurkorting, waarmee de korting definitief wordt berekend. Je retourneert dit ingevulde formulier samen met je aangifte inkomstenbelasting 2021 of jaarrekening 2021.

Opnieuw beoordelen wij dan jouw aanvraag. Als blijkt dat de definitieve korting lager is dan de voorlopige (je omzetverlies is toch minder dan je dacht) heb je in feite teveel huurkorting ontvangen en dan moet je dat terugbetalen. 
Let op: de definitieve korting kan niet hoger uitvallen dan de voorlopige korting.

Formulier voor zzp

Formulier voor stichting

Terug