Vacature: nieuw lid raad van toezicht

Dinsdag 16 mei 2023
Wil jij een toezichthoudende rol vervullen in de culturele sector? Heb je interesse in de rol van kunst en cultuur in stad en regio, in broedplaatsen en communities van kunstenaars en creatieven? Wil jij als lid van de raad van toezicht een onmisbare bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat voor creatief ondernemers? Dan is deze rol bij DePlaatsmaker wellicht iets voor jou!

 

DePlaatsmaker zoekt een nieuw lid voor de raad van toezicht.

 

Wat doet DePlaatsmaker?
Stichting DePlaatsmaker is een non-profitorganisatie met als doelstelling professionele kunstenaars, creatief ondernemers en culturele organisaties betaalbare werkruimte te bieden in Utrecht en regio. DePlaatsmaker is dé organisatie in Utrecht die ruimte initieert, ontwikkelt en beheert voor creatieve en culturele doeleinden. Wij beheren momenteel ruim 50 panden in de stad en regio Utrecht, waarvan 16 in eigendom. In samenwerking met verschillende partijen onderzoeken wij ook actief de behoefte aan ruimte voor creativiteit. Er worden verkenningen gedaan, concepten uitgewerkt en uiteindelijk ontwikkeld tot prettige werkplekken met plaats voor creativiteit. Bestaande huurders kunnen rekenen op een betrouwbare en klantgerichte organisatie, die continu de -veranderende- wens van de huurder volgt en die meeneemt in het aanbod van nieuwe ruimte.

 

De raad van toezicht 
De raad van toezicht van DePlaatsmaker vergadert ongeveer 5 keer per jaar met de directeur-bestuurder en treft elkaar ongeveer 3 keer per jaar op informele momenten of speciale thema-avonden. De leden proberen daarnaast zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij openingen en publieke activiteiten van de organisatie.

De raad van toezicht heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het ondersteunen, aanjagen en toezicht houden op drie grote opgaven voor DePlaatsmaker in de komende jaren: behouden en uitbreiding van de betaalbare beschikbare ruimte voor creativiteit in stad en regio Utrecht, verduurzamen van de portefeuille en inclusiviteit & diversiteit in de organisatie en doelgroep.

De raad van toezicht heeft daarnaast een aantal specifieke verantwoordelijkheden rond het kopen, verkopen, verhuren van en investeren in vastgoed, het selecteren van de accountant, het vaststellen van de begroting en jaarrekening en het voeren van functioneringsgesprekken met de directeur-bestuurder.

Benoeming vindt plaats voor een termijn van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 9 jaar. Onderwerpen die in de vergaderingen aan bod komen zijn financiën, projectvoorstellen, personele ontwikkelingen in de organisatie, beleidsplannen, ontwikkelingen in de culturele sector en impact van vastgoedontwikkelingen.

 

Profiel 
De raad van toezicht van DePlaatsmaker bestaat uit 5 leden. De huidige leden hebben de volgende profielen: financiën & bedrijfsvoering, vastgoed & duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling & projectontwikkeling, culturele praktijk & politiek. We zoeken een nieuw lid per 1 augustus 2023. Van het nieuwe lid verwachten wij dat deze persoon naast het specifieke profiel, voldoet aan het algemene profiel van lid van de raad van toezicht, zoals hieronder geschetst.

 

Specifiek profiel: culturele praktijk & community-building

 • Een creatief ondernemer of werkzaam als kunstenaar
 • Kennis van de rol van kunst en cultuur in ruimtelijke vraagstukken
 • Oog en oor voor delen van de Utrechtse bevolking die voorheen minder in broedplaatsen vertegenwoordigd waren
 • Kennis over en praktische ervaring met het bouwen van communities in de samenleving
 • Netwerk in brede lagen van de culturele en creatieve sector
 • Pré: zelf huurder van een broedplaats (niet in Utrecht)

 

Algemeen profiel:

 • Constructieve en onafhankelijke adviesvaardigheden en strategisch denkniveau.
 • Geen strijdig belang of ongewenste verstrengeling van belangen.
 • Brede belangstelling in de bedrijfsvoering van organisaties.
 • Brede maatschappelijke belangstelling, affiniteit met de missie, ambitie en werkvelden van DePlaatsmaker en een sterke band met Utrecht.
 • Goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Goede balans tussen afstand en betrokkenheid, collegiaal, alert en als het moet kritisch.
 • Beschikbaarheid in tijd om de taak te vervullen, de RvT-vergaderingen fysiek bij te wonen en zich daarop voor te bereiden. Inschatting is gemiddeld 5-8 uur per maand.
 • Minimaal beschikbaar voor een termijn van 3 jaar
   

De leden van de RvT vullen elkaar aan in kennis, kunde en ervaring en vormen een collegiaal team dat de stad en regio Utrecht zoveel mogelijk tracht te weerspiegelen. Zij onderschrijven de Governance Code Cultuur en ontvangen vacatiegeld.
 

Procedure 
Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Arna Notten, directeur-bestuurder, via 06-58062152. Je interesse kun je kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk 22 juni per mail te sturen naar miekeverschoor@gmail.com. De gesprekken worden gehouden medio juni/ begin juli, in de avond met Arna Notten en Mieke Verschoor Boisen (voorzitter RvT), waarna je voorgedragen wordt aan de rest van raad. Indiensttreding zo spoedig mogelijk na 1 augustus.

 

Download de vacature hier als PDF.


 

Terug