Proeftuin Stedelijke Regio Utrecht

Sinds juni 2020 werkt DePlaatsmaker samen met junioradviesbureau Jonge Honden aan een proeftuinproject in opdracht van de Stedelijke Regio Utrecht. Dit in het kader van Cultureel Regioprofiel ‘Eeuwig Jong’ en in opvolging van het onderzoek ‘Mooi Maken’ van Bureau Buiten en BOEi, waarin duidelijk naar voren komt dat ook in de regio een grote behoefte is aan nieuwe ruimte voor cultuur en creativiteit.

In dit proeftuinproject wordt op verschillende locaties in de regio onderzocht hoe gebouwd erfgoed en beeldbepalende leegstaande gebouwen herbestemd kunnen worden voor de creatieve en culturele sector, om zo de ontwikkeling van kunst en cultuur in de regio te stimuleren. De vraag naar huisvesting en het aanbod in bestaand vastgoed wordt in dit project letterlijk samengebracht door middel van een aantal proefontwikkelingen, de zogenaamde proeftuin.

Op diverse locaties is de afgelopen maanden door DePlaatsmaker en Jonge Honden gewerkt aan haalbaarheidsanalyses. Door middel van quickscans op gebouwen en in gesprekken met gemeentes, lokale vastgoedorganisaties, kunstenaars en creatieven, is zo steeds onderzocht of én hoe een herontwikkeling van bestaand vastgoed naar een creatieve broedplaats haalbaar is. 

Cultuurfort Maarsseveen en Tabaksschuur Amerongen

Naar aanleiding van deze verkenningen zijn inmiddels proefontwikkelingen opgestart in o.a. gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrechtse Heuvelrug. In Stichtse Vecht helpen we cultuurfort Maarsseveen haar functie als broedplaats te optimaliseren, door bij te dragen aan een passende inrichting van het pand en het opstellen en aanscherpen van het beleid-, onderhoud- en ondernemingsplan. Maar ook door het zoeken van aansluiting op een betekenisvol (lokaal) netwerk aan kunst-, cultuur- en erfgoedorganisaties. In Amerongen wordt samen met Stichting Utrechts Landschap gewerkt aan de herbestemming van een karakteristieke tabaksschuur tot een creatieve werkplek met ruimte voor presentatie en educatie. De renovatie van deze locatie is inmiddels in volle gang en wordt naar verwachting begin 2022 afgerond.

Bij beide locaties zijn reeds kunstenaars en creatieve ondernemers als mede-initiatiefnemers betrokken. Daarnaast wordt door ons team nog op andere locaties in de regio uitgezocht of een herontwikkeling kan worden opgestart en of een goede match kan ontstaan met potentiële huurders, zoals in o.a. gemeente Zeist, Woerden, Rhenen en Baarn.

Toolkit en symposium 

De ervaringen en geleerde lessen die gedurende het traject worden opgedaan, worden uiteindelijk ook samengebracht en actief gedeeld in de vorm van een praktische toolkit. Daarmee kunnen gemeentes, vastgoedeigenaren, kunstenaars en kunstinitatieven gezamenlijk de haalbaarheid van toekomstige ontwikkelingen toetsen en het proces ernaartoe zo kansrijk mogelijk vormgeven. Daarnaast wordt gewerkt aan een symposium, waarbij kennisdeling door ervaringsdeskundigen centraal staat.

Terug