Energieverbruik - alles over kosten, besparen en verduurzamen

Woensdag 12 oktober 2022
Het is de afgelopen maanden veel in het nieuws: de energiecrisis. De marktprijs van gas is enorm opgelopen door de oorlog in Oekraïne en de prijzen voor andere soorten energie gaan daarin mee. Ook jij als huurder zal je zorgen maken over de energiekosten en misschien weet je niet of je de verwarming in jouw ruimte nog wel aan kan zetten. Zeker nu het kouder wordt, is het relevant om daar meer over te weten.
 
We nemen je graag zo veel mogelijk mee in de situatie die geldt voor de huur van jouw ruimte bij DePlaatsmaker, zodat je beter weet waar je aan toe bent én wat we samen kunnen doen om de winter door te komen.
 

 

Gas en elektriciteit

Voor vrijwel alle locaties* van DePlaatsmaker kopen we op dit moment gas en elektriciteit in tegen een vast tarief bij een groene energiemaatschappij (Greenchoice). Dit contract is enige jaren geleden afgesloten, vóór de huidige prijsstijgingen, en loopt door tot eind 2023.

Dat betekent voor de meeste huurders dat de stijgende marktprijzen voor energie op dit moment nog geen invloed hebben op de servicekosten voor de ruimte die je huurt.

 

 

DePlaatsmaker streeft er uiteraard naar om voor 2024 een zo gunstig mogelijk nieuw contract af te sluiten. De komende maanden onderzoeken we of we ook collectief - samen met vergelijkbare organisaties als DePlaatsmaker - energie kunnen inkopen. De verwachting is echter wel dat, door de oorlog in Oekraïne, de marktprijzen voor energie de komende jaren hoog blijven. De huidige energieleverancier geeft aan dat er op dit moment alleen contracten met een variabel tarief aangeboden worden. We beoordelen de situatie daarom opnieuw in september 2023. Het blijft en wordt dus steeds belangrijker om verstandig om te gaan met energie. Hieronder delen we extra tips om dit te verwezenlijken. 

Stadswarmte

Een aantal locaties van DePlaatsmaker worden voorzien van warm water door middel van stadswarmte. Deze locaties zijn: Lange Nieuwstraat 2, Lange Nieuwstraat 4, Lange Nieuwstraat 7, Vlampijpstraat 50, Pauwstraat 7, Catharijnesteeg 6, Kleine Geertekerkhof 6 en Braziliëdreef 2.

Stadswarmte is in de kern een duurzame manier van verwarmen, omdat er gebruik wordt gemaakt van de restwarmte die toch al vrij komt in elektriciteitscentrales en de industrie. In Utrecht is er één leverancier van stadswarmte (Eneco). Jaarlijks wordt het tarief voor stadswarmte vastgesteld in januari.

De prijs van stadswarmte is in 2022 ongeveer twee keer zo duur geworden als in 2021, omdat volgens de huidige wetgeving de prijs van stadswarmte direct gekoppeld is aan de gasprijs. Oorspronkelijk is deze koppeling bedoeld om de prijs van stadswarmte laag te houden. Nu leidt dit juist tot hogere tarieven. Dat betekent dat het verwarmen van jouw ruimte en ander warmwatergebruik op deze locaties écht duurder is dan voorheen.

 

 

Er wordt op dit moment door het Ministerie voor Klimaat en Energie gewerkt aan een wetswijziging waardoor de prijs van stadswarmte ontkoppeld wordt van de marktprijs voor gas. De verwachting is dat deze wet in 2023 doorgevoerd is. Wat dit betekent voor de prijs van stadswarmte die in januari 2023 - nog vóór de wetswijziging - vastgesteld wordt, is op dit moment niet bekend.

Wat kunnen we samen doen om te besparen?

Er is een aantal acties waarmee energie bespaard kan worden die we op korte termijn samen uit kunnen voeren. Het meest effectief en eenvoudig is het plaatsen van tochtstrippen bij ramen en deuren en het aanbrengen van radiatorfolie in de ruimte die je huurt.

DePlaatsmaker heeft daarom besloten om op korte termijn middelen vrij te geven om geleidelijk voor alle panden tochtstrippen en radiatorfolie in te kopen. Dit zal vanaf oktober verspreid worden over de locaties, waardoor het voor jou beschikbaar is om in jouw eigen ruimte aan te brengen. Dit vraagt dus ook een actie van jou.

Het onderhoud & beheerteam zal iedereen per e-mail op de hoogte brengen wanneer het materiaal precies op jouw locatie beschikbaar is en hoe dit op de juiste manier gebruikt kan worden.

Wat kan DePlaatsmaker nog meer doen?

DePlaatsmaker wil de komende maanden werk maken van het isoleren van de CV-leidingen, om zo warmteverlies te voorkomen. De locaties die verwarmd worden met stadswarmte zijn daarin prioriteit. Daarna, in de loop van 2023, worden ook op de andere locaties de CV-leidingen geïsoleerd.  

DePlaatsmaker wil op alle locaties testen of de maximale aanvoertemperatuur van de CV-ketels lager ingesteld kan worden. Daarmee kan veel gasverbruik worden bespaard. Dat betekent wel, dat het net iets langer kan duren voordat jouw ruimte helemaal warm is.

Op de langere termijn wil DePlaatsmaker locaties gaan verduurzamen. Hiervoor moet eerst een goed plan worden gemaakt. Lees hierover meer onder het kopje 'Verduurzamen'.

Wat kan je zelf doen om energie te besparen?

 

Kijk voor meer besparingstips op milieucentraal.nl

Verduurzamen van locaties

Op sommige locaties van DePlaatsmaker is de afgelopen jaren al bewust ingezet op verduurzaming, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van schuine daken en het plaatsen van dubbelglas.

Om hier structureler mee aan de slag te gaan, geeft DePlaatsmaker opdracht aan een externe duurzaamheidscoördinator, die in kaart zal brengen hoe onze locaties het best verduurzaamd kunnen worden. Hieruit volgt een plan van aanpak voor de langere termijn dat meegenomen kan worden in het meerjarig onderhoudsplan. Het gaat daarbij vooral om panden die eigendom* zijn van DePlaatsmaker of voor langere tijd door ons in beheer zijn, zodat de investering de kosten waard wordt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is ook om de ruimtes betaalbaar te houden voor jou als huurder.

Met de duurzaamheidscoördinator zullen deze winter bezoeken aan verschillende locaties worden afgelegd. We zullen jullie hiervan vooraf op de hoogte stellen zodat je weet wanneer wij er zijn.

 

Communicatie

Heb je vragen over dit onderwerp die nog niet beantwoord zijn na het lezen van dit artikel? Of heb je opmerkingen of goede ideeën die je met ons wil delen? Stuur dan een bericht naar pim@deplaatsmaker.nl

 

Terug