Inschrijven

Om bij DePlaatsmaker voor een ruimte in aanmerking te kunnen komen, dien jij (of je organisatie) bij ons ingeschreven te zijn. Als je ingeschreven staat bouw je wachttijd op en kun je reageren op het actuele huuraanbod op onze website.

 

Inschrijfvoorwaarden

Niet iedereen kan zich bij ons inschrijven. We werken (op basis van de doelstellingen van onze stichting) uitsluitend voor de creatieve/culturele sector. We hanteren daarom de volgende inschrijfvoorwaarden:

 • Professionele kunstenaars, creatief ondernemers, kunstinstellingen, (ambachtelijke) makers werkzaam binnen de creatieve en/of culturele sector, kunststudenten en (her)startende kunstenaars kunnen zich aanmelden bij DePlaatsmaker voor het huren van een werkruimte.
 • Inschrijving is mogelijk wanneer artistieke en/of creatieve werkzaamheden de hoofdactiviteit is die je in een werkruimte wilt gaat uitvoeren.
 • Inschrijven vindt plaats d.m.v. een formulier op deze website. Om de inschrijving goed te kunnen beoordelen dient dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld te worden. Ook verzoeken we je om aanvullende bijlagen mee te sturen (bij individuele inschrijvingen bijvoorbeeld een actueel CV, diploma’s, uittreksel KvK, eventueel een motivatiebrief e.d.; bij een inschrijving door organisaties bijvoorbeeld een uittreksel KvK, een activiteitenplan, jaarverslagen e.d.).
 • Na beoordeling van je inschrijving ontvang je van ons bericht over of, en zo ja hoe, we je kunnen inschrijven. We werken met verschillende inschrijvingscategorieën. Na bevestiging van je inschrijving betaal je €12 inschrijfkosten. Wil je ingeschreven blijven staan, dan betaal je jaarlijks €12 verlengkosten. Je inschrijfdatum geldt als de begindatum van je wachttijd.

Ga naar het inschrijfformulier

 

Beoordelingen

Aan de hand van de verstrekte informatie op het inschrijfformulier en aangeleverde bijlagen beoordelen we:

 • Of je werkzaamheden/activiteiten vallen binnen de doelstelling van onze stichting
 • Of deze werkzaamheden/activiteiten professioneel worden uitgevoerd
 • Of deze professionele creatieve/artistieke werkzaamheden de hoofdactiviteiten betreffen die je in de werkruimte plaats gaan vinden
 • Onder welke categorie we je in kunnen schrijven

Inschrijvingen worden in principe binnen 2 weken beoordeeld. Het kan zijn dat we om aanvullende informatie vragen om tot een goede beoordeling te kunnen komen.

Individuele inschrijvingen
Bij individuele inschrijvingen (individuen, eenmanszaken, maar ook bijvoorbeeld een VOF) wegen we (op basis van bijvoorbeeld een actueel CV, diploma’s, uittreksel van de KvK, en eventueel een motivatiebrief of toelichting) de volgende zaken mee:

Opleiding en vaardigheden
- Je bent in het bezit van een diploma van een relevante (kunst)opleiding; of
- Je hebt voor je werk relevante cursussen en/of materclasses gevolgd
- Andere relevante gegevens omtrent je opleiding, ervaring en/of professionele ontwikkeling

Werkzaamheden en motivatie
- Recent afgeronde werkzaamheden/portfolio
- Huidige werkzaamheden/activiteiten
- Eventuele plannen voor toekomstige werkzaamheden en/of opdrachten
- Nevenactiviteiten, lidmaatschappen, samenwerkingen e.d.
- Beoogd gebruik van de werkruimte

Externe zichtbaarheid en waardering
- Recente tentoonstellingen, verkopen, presentaties, publicaties e.d.
- Ontvangen prijzen, stipendia en/of subsidies
- Je website
- Recensies e.d.

Kunstinstellingen en organisaties
Bij inschrijvingen door culturele instellingen en organisaties (stichtingen, kunstenaarscollectieven, grotere creatieve ondernemingen e.d.) wegen we (op basis van bijvoorbeeld publiciteitsmateriaal, activiteitenplannen en overige bijlagen) de volgende zaken mee:

Professionaliteit en creatieve/artistieke inhoud
- Recent afgeronde werkzaamheden, activiteiten, of programma
- Plannen voor toekomstige activiteiten, evenementen, programmering, samenwerkingen e.d.
- Eventueel CV’s deelnemende kunstenaars en/of medewerkers

Externe zichtbaarheid en waardering
- Website en/of ander publiciteitsmateriaal
- Ontvangen subsidies en/of overige financieringsmogelijkheden
- Recensies e.d.

 

Inschrijvingscategorieën

A. Professionele autonome kunstenaars
Je hebt tenminste één van de autonome kunstdisciplines die aan een kunstacademie/hogeschool voor de kunsten worden onderwezen afgerond en/of oefent deze kunstdiscipline professioneel uit.

B. Toegepaste kunstenaars
Je hebt ten minste één van de niet-autonome kunstdisciplines die aan een erkende kunst(vak)opleiding worden onderwezen afgerond en/of je bent professioneel werkzaam in één van deze disciplines.

C. Kunstinstellingen
Kunstinstellingen, culturele organisaties en kunstenaarscollectieven

D. Makers en creatieve ondernemers

 • Je bent een ondernemer die (ambachtelijke) werkzaamheden uitoefent die voor een aanzienlijk deel bestaan uit artistieke activiteiten, maar je behoort niet tot categorie A of B (bijvoorbeeld een glasblazer of een meubelmaker).
 • Je bent een ondernemer die werkzaamheden uitoefent die direct gerelateerd zijn aan artistieke activiteiten, maar niet zelf als zodanig aangemerkt kunnen worden (bijvoorbeeld een theaterproducent, een vioolbouwer, een muzieklabel of een kunstcriticus).  

E. Studenten en (her)starters

 • Studenten die aan een hogeschool voor de kunsten worden onderwezen en die dit door middel van een verklaring van het opleidingsinstituut kunnen aantonen.
 • Je bent een autonome of toegepaste kunstenaar en wil na een loopbaanonderbreking opnieuw een beroepspraktijk opbouwen.
  Deze kunstenaars en creatieven kunnen op basis van hun (opnieuw) opgebouwde beroepspraktijk in een later stadium in aanmerking komen voor indeling in de categorieën A of B.
 • Je hebt recent een kunst(vak)opleiding afgerond en wil je werkruimte voor een autonome discipline gebruiken, maar het is op basis van je CV en/of portfolio niet bij voorbaat duidelijk of je activiteiten ook op de lange termijn als autonoom kunnen worden aangemerkt.
 • Je hebt geen kunst(vak)opleiding afgerond en bent nog een beroepspraktijk in de creatieve sector aan het opbouwen. Je hebt al wel een portfolio of ontplooit al activiteiten én je hebt concrete plannen om je verder professioneel te ontwikkelen.

Inschrijvers in categorie E worden na 1 jaar herbeoordeeld om vast te stellen of ze binnen deze categorie kunnen blijven staan ingeschreven.

 

Toewijzingsbeleid

Wanneer je op een beschikbare ruimte hebt gereageerd wordt je op een kandidatenlijst geplaatst. We wachten tot het einde van de reactietermijn (meestal 1 tot 2 weken) en bekijken dan de ontvangen reacties.

Eerst beoordelen we of kandidaten passen bij de ruimte waarop is gereageerd. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de inschrijvingscategorie, maar bijvoorbeeld ook naar geschiktheid van de ruimte voor de werkzaamheden die je uitoefent (ben je bijvoorbeeld beeldhouwer dan zijn niet alle ruimtes geschikt voor je). Tenslotte kunnen voor de ruimte aanvullende voorwaarden gelden (de ruimte kan bijvoorbeeld een startersatelier zijn, een ruimte kan zijn gereserveerd voor een bepaalde discipline e.d. Wanneer er dit soort aanvullende voorwaarden zijn, staan deze altijd vermeld bij het ruimteaanbod).

Nadat we hebben vastgesteld welke kandidaten passend zijn, bepalen we de volgorde van de kandidatenlijst. Kandidaten die staan ingeschreven onder categorie A krijgen daarbij voorrang. Daarna krijgen kandidaten die staan ingeschreven onder categorie B voorrang. Vervolgens kijken we naar inschrijftijd, maar als er een doorschuiver is, krijgt deze voorrang (een doorschuiver is een huurder die al een ruimte binnen het pand huurt). We nodigen kandidaten op deze volgorde uit voor bezichtigingen. Pas wanneer de ruimte aan een kandidaat is toegewezen en de huurovereenkomst ondertekend, verdwijnt deze van de website.

Download ons volledige toewijzingsbeleid

 

 

Terug