Hoge inflatie en de jaarlijkse huurindexering

Donderdag 16 juni 2022
Alle sectoren in Nederland hebben op dit moment te kampen met aanhoudende hoge inflatiecijfers. De gestegen energieprijzen zijn een belangrijke oorzaak. Helaas heeft dit ook tot gevolg dat de jaarlijkse huurverhoging voor de werkruimtes van DePlaatsmaker hoger uitvalt dan we gewend zijn.

We zien dit jaar de indexeringscijfers stijgen naar bijna 10%. Zoals vastgelegd in de huurovereenkomst worden de huurprijzen jaarlijks aangepast op de actuele inflatiecijfers. Het moment van indexering is in de huurovereenkomst overeengekomen, waarbij we de indexeringsberekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek volgen. DePlaatsmaker krijgt deze verhoging ook door eigenaren opgelegd van de panden die wij aanhuren, zoals van de gemeente Utrecht of de NS.
 
We realiseren ons dat deze verhoging, zeker in combinatie met hogere kosten voor elektra en warmte en de nasleep van de coronacrisis, slecht nieuws is voor onze huurders. DePlaatsmaker wil daarom de komende maanden onderzoeken of er iets aan deze verhoging van de huurprijs is te doen, bijvoorbeeld als de inflatie op korte termijn juist weer daalt. Dit is nu echter nog zeer onvoorspelbaar. Daarnaast zal DePlaatsmaker samen met andere partijen uit de kunst- en cultuursector een duidelijk signaal afgeven naar het nieuwe stadsbestuur van Utrecht over wat de gevolgen van de hoge inflatie zijn voor onze huurders en zich sterk maken voor een mogelijke compensatieregeling.

 

Terug