Unieke samenwerking voor meer creatieve werkruimte in Utrecht

Vrijdag 4 februari 2022
Gemeente Utrecht en Broedplaatsennetwerk Utrecht gaan een unieke samenwerking aan om meer betaalbare creatieve werkruimtes mogelijk te maken. Dit werd vastgelegd in het gezamenlijke convenant “Hoe we betaalbare ruimte voor kunst en creativiteit in Utrecht kunnen waarborgen” en afgelopen week ondertekend door Anke Klein (wethouder Cultuur) en Eelco Eerenberg (wethouder Vastgoed) namens de gemeente Utrecht, en Arna Notten (DePlaatsmaker) en Roswita Warmerdam (VechtclubXL) namens het Broedplaatsennetwerk Utrecht. 

Het Utrechtse broedplaatsennetwerk - waarin 14 verschillende broedplaatsorganisaties sinds april 2020 vertegenwoordigd zijn, en dat het initiatief nam voor dit convenant - is samen goed voor zo’n 135.000 m2 en 10.000 huurders. 

 

“In een tijd waarin de creatieve en culturele sector sterk onder druk staat en de landelijke woningnood de druk op ruimte nog verder opvoert, zijn we ontzettend blij dat we met dit convenant betaalbare plekken voor creatieve ondernemers, makers en kunstenaars kunnen waarborgen voor de toekomst”, zegt Arna Notten.

 

Roswita Warmerdam: “Als de afgelopen jaren iets hebben uitgewezen, is het hoe onmisbaar de rol van de culturele en creatieve sector is: ze geven zuurstof aan onze stad. Door samen te werken aan het uitbreiden van betaalbare ruimte, zorgen we ervoor dat Utrecht kan doorgroeien als voedingsbodem voor innovatie, ondernemerschap en creativiteit.”

 

Wat houdt dit convenant nu precies in en waarom is dat zo goed nieuws?

Broedplaatsorganisaties in Utrecht, zoals DePlaatsmaker, merken dat de vraag naar creatieve werkplekken al jaren blijft groeien, maar dat tegelijkertijd de ruimte in de stad steeds verder onder druk komt te staan, bijvoorbeeld door de grote vraag naar woonruimte. Gemeente Utrecht heeft - ondanks de schaarse ruimte in de stad en drukke vastgoedmarkt - in de ‘Uitvoeringsnota huisvesting culturele en creatieve sector’ als doel gesteld om in 2040 in totaal 80.000 extra vierkante meters voor cultuur en creativiteit te realiseren. Een prachtige ambitie, maar om dit echt waar te kunnen maken en dus concrete plekken voor innovatie en creativiteit toe te voegen aan de stad, is een stadsbrede samenwerking tussen broedplaatsorganisaties en gemeente Utrecht keihard nodig.

Die samenwerking is nu voor de toekomst vastgelegd in een convenant (een ander woord voor een afspraak van de overheid met anderen partijen om beleidsdoelstellingen te realiseren). Belangrijk, want soms is het niet genoeg om te zéggen dat je gaat samenwerken, maar vooral ook af te spreken hóe je samen gaat werken. 

 

“Cultuur is essentieel voor onze samenleving. Het is van belang dat we met elkaar afspraken maken over hoe we hier ruimte aan geven, net zoals we dat bijvoorbeeld doen voor sport en onderwijs. De creatieve broedplaatsen met presentatieplekken voor startende makers, maar ook voor kunstenaars op topniveau zijn van toegevoegde waarde voor Utrecht en de aantrekkelijkheid van de stad van nu en de toekomst”, zegt wethouder Anke Klein (Cultuur). 
 

In het convenant staan namelijk thema’s en onderwerpen die samen onderzocht gaan worden en later uitgewerkt worden in een werkplan. Zoals het creëren van nieuwe mogelijkheden, door het optimaal beschikbaar stellen van tijdelijk leegstand vastgoed aan maatschappelijke en creatieve partijen, ruimte bieden voor broedplaatsen in bestemmingsplannen en gebiedsontwikkeling, en door realistische (grond)prijzen voor maatschappelijke functies te vragen. Tegelijkertijd wordt er gezamenlijk ingezet op het behoud van bestaande creatieve werkruimte die de komende jaren mogelijk wegvalt. Zo kunnen de broedplaatsorganisaties beter doen waar ze goed in zijn, namelijk ruimte ontwikkelen en beheren voor diverse doelgroepen. 


 Lees hier het convenant “Hoe we betaalbare ruimte voor kunst en creativiteit in Utrecht kunnen waarborgen”.

 

Terug