Vijfjaarlijkse toetsing naar rechtmatig gebruik van ruimte

Zondag 1 oktober 2023
Betaalbare ruimte voor kunst, cultuur en creativiteit is schaars. Daarom is het belangrijk dat de ruimtes van de DePlaatsmaker ook echt gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn: namelijk voor de creatieve- en culturele sector. Dit willen we waarborgen. Het is ons beleid om dit te doen door middel van een vijfjaarlijkse toetsing, indien de duur van het huurcontract het toelaat. De coronapandemie heeft de wereld echter flink op z’n kop gezet, waardoor deze toetsing de afgelopen jaren niet goed uitgevoerd kon worden. Nu gaat team verhuur er opnieuw mee aan de slag.


Wat houdt deze toetsing precies in voor jou als huurder bij DePlaatsmaker?

We willen graag nagaan of de activiteiten die op dit moment in jouw ruimte plaatsvinden nog overeenkomen met wat je aangegeven hebt bij de aanvang van de huur. En of je dus rechtmatig en actief gebruik maakt van de ruimte. Bijvoorbeeld, of de ruimte gebruikt wordt als modeatelier en dus niet ten behoeve van een webshop voor sportkleding of enkel als opslag.

Op dit moment gebruiken we daar een toetsingsformulier voor die je de komende periode per e-mail ontvangt, in enkele gevallen gevolgd door een atelierbezoek. We vragen je informatie aan te leveren dat een duidelijk beeld geeft van jouw huidige werkzaamheden, zoals een recent cv, portfolio of een link naar jouw website. Als de gegevens positief beoordeeld zijn en het formulier door jou en DePlaatsmaker ondertekend is, wordt dit als bijlage (allonge) aan de huidige huurovereenkomst toegevoegd, waarmee het contract van kracht blijft. Indien je jouw ruimte deelt, willen we je vragen om jouw medegebruiker(s) ook eenzelfde formulier in te laten vullen.

Heb jij als huurder bij DePlaatsmaker vragen over de vijfjaarlijkse toetsing, bijvoorbeeld omdat de toetsing niet in jouw huurovereenkomst vermeld staat of omdat je de gevraagde informatie niet kan aanleveren? Neem dan contact op via verhuur@deplaatsmaker.nl. We gaan hier graag met je over in gesprek.

 

Terug