Inventarisatie Bedrijfsrisico's

Met deze vragenlijst worden per huurder/bedrijf een aantal mogelijk aanwezige bedrijfsrisico's geïnventariseerd. Op basis van de informatie die je ons geeft kunnen we nagaan of je (beoogde) gebruik van de ruimte zonder aanvullende maatregelen mogelijk is. Wanneer er voor het (beoogde) gebruik aanvullende veiligheidseisen of milieunormen van toepassing zijn, zullen we dit aan je doorgeven. Ook kunnen we deze informatie gebruiken om het in sommige gevallen wettelijke verplichte ontruimingsplan bij te werken.

Elke huurder/ondernemer is zelf verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering en de veiligheid van aanwezigen en eventuele werknemers. DePlaatsmaker stelt slechts een aantal minimumeisen, geeft adviezen en coördineert de algemene middelen ten behoeve van brandbestrijding en ontvluchting van panden waarin meerdere gebruikers huren. Indien daar aanleiding toe is, zullen we ook controleren of huurders voldoen aan de voor hen geldende regels.

Basisgegevens

Aanwezige personen

Hoeveel personen zijn er gewoonlijk gelijktijdig aanwezig?*

Zijn er regelmatig mensen met verminderde zelfredzaamheid in je ruimte aanwezig, bijv. kinderen jonger dan 12 jaar of mensen met een geestelijke of lichamelijke beperkingen?*

Organiseer je soms of regelmatig een workshop, cursus of andere bijeenkomst in je ruimte?*

     Zo ja, zijn hierbij wel eens meer dan 10 personen aanwezig (inclusief cursusleider(s))?
     

          Zo ja, organiseer je bijeenkomsten van deze omvang vaker dan 6 keer per jaar?
          

Aard van de bedrijfsactiviteiten

Omschrijf de activiteiten of werkzaamheden die in de gehuurde ruimte worden uitgevoerd?*

Gebruik je in je ruimte één of meerdere van de volgende machines of apparaten?Aard van de aanwezige materialen/stoffen

Zijn er gasflessen aanwezig?*

Gebruik je natuurlijke oliën (bijv. om hout mee te behandelen) of producten die natuurlijke oliën bevatten (bijv. sommige soorten oplosmiddelvrije verf, lak of beits)?*

Heb je in je werkruimte in totaal meer dan 15 liter/kilo gevaarlijke stoffen en/of producten met één of meerdere van de onderstaande symbolen?*

    Indien ja, beantwoord dan ook alle onderstaande vragen
 Indien nee, scroll dan naar "ondertekenen en verzenden" (hieronder)

Heb je in je werkruimte in totaal meer dan 50 liter/kilo aan ontvlambare en/of oxiderende stoffen met één of meerdere van de volgende symbolen?
denk bijvoorbeeld aan:

  • olieverf, alkydverf, inkt, beits, vernis, lak, lijm, kit
  • terpentine, thinner, spiritus
  • spuitbussen verf
  • smeerolie, wasbenzine en brandstoffen zoals gasolie, stookolie, benzine en diesel
  • fotochemicaliën, pure alcohol, teer, metaalpoeder
  • epoxy, aceton, loog, harsen, creosoten, peroxiden, natriumchloride en zuren (zwavel, zoutzuur, salpeterzuur en fosforzuur)

Zijn er in je werkruimte ontplofbare stoffen aanwezig (deze stoffen herken je aan één van de onderstaande symbolen)?

denk bijvoorbeeld aan: vuurwerk, buskruit, munitie, picrinezuur, benzoylperoxide en kwikfulminaat

Heb je in je werkruimte in totaal meer dan 25 liter/kilo CRM stoffen (kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen)? Deze stoffen herken je aan het onderstaande symbool.

Denk bijvoorbeeld aan: thinner, verfafbeitmiddel (met methylchloride), creosoot(olie), en verf of inkt met bepaalde pigmenten (bijv. lood(chromaat), cadnium, barium of (zink)chromaat)

Heb je in je werkruimte in totaal meer dan 50 liter/kilo aan milieuverontreinigende of giftige stoffen? (Deze stoffen herken je aan de onderstaande symbolen)

Denk bijvoorbeeld aan:

  • alle producten die ook onder bovenstaande categorieën worden genoemd
  • watergedragen producten als verf, latex, lak, inkt en kit
  • sommige schoonmaakproducten, waaronder chloor
  • bestrijdingsmiddelen en insecticiden

Ondertekenen en verzenden

Ik heb de bovenstaande informatie correct en zo volledig mogelijk ingevuld.

* De vragen met een sterretje moeten beantwoord worden anders kan het formulier niet worden verzonden.