DePlaatsmaker tekent voor de toekomst van Berlijnplein

Donderdag 19 mei 2022
Samen met stadslab RAUM, HKU en Kanaal30 verbindt DePlaatsmaker zich om permanente invulling te geven aan Berlijnplein in Utrecht Leidsche Rijn. Woensdagmiddag 18 mei tekende directeur Arna Notten namens DePlaatsmaker hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Utrecht. We richten ons daarmee op de volgende fase in het ontwikkelproject: het cultuurplein met tijdelijke paviljoens wordt getransformeerd naar een cultuurthart met permanente gebouwen voor kunst, cultuur en creatieve ondernemers.


Met gemeente Utrecht en Stadslab RAUM heeft onze organisatie vanaf 2018 gepionierd op Berlijnplein. Als kwartiermaker ontwikkelde en beheert DePlaatsmaker meerdere gebouwen in het gebied die in gebruik zijn genomen als creatieve werkruimte. Zo zijn een groeiend aantal kunstenaars, creatieve makers en culturele organisaties de afgelopen jaren Berlijnplein als hun thuishaven gaan zien en heeft deze plek - met veel toewijding en in dialoog met het culturele werkveld - steeds meer vorm en kleur gekregen.
 
DePlaatsmaker zet zich met de samenwerkingsovereenkomst in voor de realisatie van 4000 m2 werk- en presentatieruimte. Denk daarbij aan ateliers en expositieruimte voor jonge en gevestigde makers in de beeldende kunst, mode en design, aan studio’s voor muziek en audiovisuele media, een huis voor hedendaagse dansvormen, maar ook een ontwikkel- en oefenruimte voor vernieuwend theater. Het komt hier allemaal samen!
 
Daarnaast is ook bekend geworden dat de opdracht voor het ontwerp en de bouw van de permanente gebouwen verleend is aan het consortium ‘De Pleinmakers’, met o.a. Vink Bouw, INBO en Bureau SLA. Zij hebben een eerste schets gemaakt van hoe de permanente gebouwen en publieke ruimte op Berlijnplein eruit kan komen te zien. De komende tijd wordt er in co-creatie met alle partijen en omwonenden samen verder getekend.  In 2023 is er naar verwachting een definitief ontwerp. Eind 2025 is de nieuwbouw gereed.

 

Terug