Berlijnplein in Utrecht Leidsche Rijn

Berlijnplein in Utrecht Leidsche Rijn is volop in ontwikkeling. In samenwerking met gemeente Utrecht bouwt DePlaatsmaker hier sinds 2018 stapsgewijs mee aan een uniek gebied met 9200 m2 ruimte voor kunst, cultuur, onderwijs, technologie en sociaal-maatschappelijke organisaties. Nu al vind je er stadslab RAUM, Nieuw Utrechts Toneel, ontwerpbureau Goede Vrijdag, de Buurtwerkkamer, wijkrestaurant Venster, adviesbureau Jonge Honden, dansgezelschappen Eenvijfvijf en IRC, festivalorganisatie Grasnapolsky, presentatieruimte OP&, jongerencultuurhuis BOKS en vele anderen.

DePlaatsmaker richt zich binnen de ontwikkeling van Berlijnplein specifiek op de programmatische invulling van 4000 m2 werk- en presentatieruimte voor kunst en cultuur. Denk bijvoorbeeld aan ateliers en presentatieruimte voor jonge en gevestigde makers in de beeldende kunst, mode en design, studio’s voor muziek en audiovisuele media, een huis voor hedendaagse dansvormen, ontwikkel- en oefenruimte voor vernieuwend theater en ook ruimte voor een horecaconcept dat hier goed bij aansluit. Samen met onze partners hebben we de ambitie om de kavel zoveel mogelijk modulair en flexibel te bebouwen, zodat ingespeeld kan worden op de veranderende ruimtebehoefte van de culturele sector. Verwacht wordt dat deze permanente bebouwing medio 2025 afgerond zal zijn.

In opmaat naar de permanente bebouwing op het plein, ontwikkelt en beheert DePlaatsmaker meerdere tijdelijke gebouwen in het gebied. De verhuur van deze creatieve werkruimtes biedt kunstenaars, creatieven en culturele organisaties die zich duurzaam willen verbinden aan het project Berlijnplein, de mogelijkheid om zich hier alvast te vestigen. Zo vindt een groeiend aantal makers, denkers en doeners alvast hun thuishaven op het plein en krijgt deze plek steeds meer vorm en kleur.

Partners in dit project

 

Voor meer informatie over de activiteiten en ontwikkelingen op Berlijnplein zie ook www.berlijnpleinutrecht.nl

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeente Utrecht.

Circulair paviljoen

In januari 2020 werd een eerste circulair gebouwd paviljoen opgeleverd op Berlijnplein, ontwikkeld door DePlaatsmaker en in gebruik genomen door adviesbureau Jonge Honden, Stadslab RAUM, theatergroep Nieuw Utrechts Toneel en de Buurtwerkkamer. Helaas is dit creatieve verzamelgebouw bij een grote brand in november 2020 verloren gegaan. In 2021 is het paviljoen opnieuw gebouwd.

Ook de herbouw is op circulaire wijze gedaan, waarbij een toepassing van 95% herbruikbare materialen is behaald door Bouwbedrijf Van Zoelen. Door het wisselende aanbod van dit type materiaal, ziet het nieuwe gebouw er nét iets anders uit te zien dan zijn voorganger uit 2020.

De herbouw van het paviljoen bood tevens de kans om het ontwerp verder te optimaliseren. Hierdoor is het paviljoen niet alleen duurzaam gebouwd, maar ook modulair. Door demontabele verbindingen en een handig constructief ontwerp, kan het gebouw op een later moment ook nog eens ingezet worden op een andere plek. Begin 2022 is het paviljoen opnieuw in gebruik genomen en hebben de oorspronkelijk huurders weer hun intrek genomen.

Tijdelijke schottenkeet

In de zomer van 2021 is een houten schottenkeet in gebruik genomen. Dit grote en snel te plaatsen bouwwerk werd al snel na de brand op Berlijnplein aangeboden door BAM Bouw en Techniek, bedoeld als vervangende werkruimte en in beheer genomen door DePlaatsmaker.

Een deel van de ruimtes is na de afronding van de herbouw van het cultuurpaviljoen opnieuw tijdelijk verhuurd aan kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele organisaties die zich permanent op Berlijnplein willen vestigen. Begin 2022 konden geïnteresseerden zich hiervoor aanmelden bij DePlaatsmaker via een open call.

Het hergebruik van deze schottenkeet als flexibele huisvesting past in de visie van Berlijnplein op circulair bouwen, samenwerken en hergebruik van materialen. Het gebouw heeft aan de buitenzijde een metamorfose ondergaan naar ontwerp van Fulco Treffers en een eigen karakter gekregen dat aansluit bij de aandacht voor duurzaamheid die er op Berlijnplein is.

 

Werfkelderstudio's

In het najaar van 2021 zijn de werfkelderstudio’s bij Berlijnplein onder het Plantsoen van Boedapest opgeleverd. Een drietal van deze ruimtes zijn voor de komende 10 jaar in beheer door DePlaatsmaker en als creatieve werkruimte in gebruik genomen door festivalorganisatie Grasnapolsky en dansgezelschappen Illusionary Rockaz Company (IRC) en 155 (eenvijfvijf). 

Begin 2021 konden geïnteresseerden zich bij DePlaatsmaker aanmelden via een open call. Al vroeg tijdens de ontwikkeling van de werfkelderstudio’s zijn de dansgroepen 155 en IRC betrokken bij de specifieke afbouw van hun ruimte. Een bijzondere samenwerking om hen een passende ruimte voor dans te kunnen bieden. Zo is er een speciale zwevende vloer gelegd en zijn er spiegels en gordijnen geïnstalleerd.

Actueel op Berlijnplein

Cultuurhuis BOKS laat creatieve jongeren groeien

In deze verhalenreeks spreken we met de nieuwe huurders van de houten schottenkeet bij Berlijnplein. Ditmaal gaan we langs bij jongerencultuurhuis BOKS.
Lees meer

Nieuwsgierige kunstenaar die niks wil missen

In deze verhalenreeks spreken we met de nieuwe huurders van de houten schottenkeet bij Berlijnplein. Ditmaal gaan we langs bij Ate von Hes.
Lees meer

OP& is er voor talenten die nu nog in de schaduw staan

In deze verhalenreeks spreken we met de nieuwe huurders van de houten schottenkeet bij Berlijnplein. Ditmaal gaan we langs bij OP&.
Lees meer

DePlaatsmaker tekent voor de toekomst van Berlijnplein

We zetten ons in voor de realisatie van 4000m2 werk- en presentatieruimte voor kunstenaars, creatieven en culturele instellingen.
Lees meer

Circulair paviljoen terug op Berlijnplein

Samen met onze huurders, het bouwteam, buurtbewoners en medewerkers van gemeente Utrecht, werd er 8 april geproost op de herbouw.
Lees meer

De vloer op met urban, hiphop en breakdance

In deze verhalenreeks spreken we met de nieuwe huurders van de werfkelderstudio's bij Berlijnplein. Ditmaal gaan we langs bij IRC.
Lees meer

Nomadisch festival met Berlijnplein als thuisbasis

In deze verhalenreeks spreken we met de nieuwe huurders van de werfkelderstudio's bij Berlijnplein. Ditmaal gaan we langs bij Grasnapolsky.
Lees meer

Ze passen niet in een hokje, wel op Berlijnplein

In deze verhalenreeks spreken we met de nieuwe huurders van de werfkelderstudio's bij Berlijnplein. Ditmaal gaan we langs bij Eenvijfvijf.
Lees meer

Werfkelderstudio's bij Berlijnplein opgeleverd

De nieuwe creatieve werkruimtes worden in gebruik genomen door verschillende dansgroepen, creatieve ondernemers en culturele organisaties.
Lees meer

Opening tijdelijke huisvesting na brand op Berlijnplein

Samen met wethouder Linda Voortman en BAM bouw en techniek is op 24 juni de nieuwe tijdelijke huisvesting feestelijk in gebruik genomen.
Lees meer

Grote brand op Berlijnplein

DePlaatsmaker is opgeschrikt door een grote brand op Berlijnplein in Leidsche Rijn. Het cultuurpaviljoen waar Het NUT, RAUM, Buurtwerkkamer en Jonge Honden gevestigd zijn, is hierbij volledig uitgebrand.
Lees meer

Kwartiermaken voor Berlijnplein

Bekijk deze korte video en kom meer te weten over de rol van DePlaatsmaker als kwartiermaker op Berlijnplein.
Lees meer