Eiland8

Eiland8 was een collectieve broedplaats voor creatieve ondernemers. Een kleurrijke plek die zowel woon- als werkruimte bood in een deelgebied van de wijk Kanaleneiland. Aan de hand van uiteenlopende initiatieven en projecten, werkte Eiland8 aan imagoverbetering, leefbaarheid en veiligheid in het gebied.

Een blok van acht flats in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zou gesloopt worden. Sociale woningbouwcorporaties Mitros en Portaal wilden het gebied, dat te boek stond als probleemwijk, van nieuwbouw voorzien. De oorspronkelijke huurders dienden hiervoor te verhuizen. Om verloedering en leegstand tegen te gaan werd gekozen voor tijdelijke verhuur. Dus in plaats van dat ramen en deuren van flats werden dichtgetimmerd, werd ervoor gekozen deze tussen 2010 en 2015 als woon- en werkruimtes aan kunstenaars en creatieve ondernemers te verhuren.

Sophies Kunstprojecten, één van de voorlopers van DePlaatsmaker, werd via het Projectbureau Eiland8 de aanjager van samenwerkingen en netwerkvorming in de wijk door middel van het organiseren en actief ondersteunen van uiteenlopende culturele initiatieven en projecten.

Eiland8 stond als broedplaats aan de wieg van innovatieve concepten op het gebied van burgerparticipatie en stimulering van ondernemerschap binnen een creatieve culturele context. Naast de 'fysieke' plek staat Eiland8 symbool voor een bepaalde manier van denken. Het triggerde bewoners en ondernemers om actief na te denken over hun rol in de vormgeving van hun eigen woon- en werkomgeving. Tegelijkertijd  richtte het zich op kennisoverdacht met betrekking tot zelforganisatie en realisatie van projecten.

Download het projectboek "De Kracht van een Collectief"

(De film 'Ik zie ik zie' van Jefta Varwijk, met gedichten van Coen Cornelis, was één van de projecten die is ondersteund door Eiland8)

 

 

 

Terug